Kontakt

  Spolek Přijdu včas  z.s.
  Dvořákova 3337/1
  796 01 Prostějov

IČ: 26557568

číslo účtu: 2102548076/2700

telefon: 777 132 605

e-mail: prijduvcas@seznam.cz, info@prijdu-vcas.cz